Funkcja UCase

Przekształca wszystkie małe litery ciągu na wielkie litery.

Zobacz także: Funkcja Lcase

Składnia:

UCase (tekst As String)

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

Tekst: Dowolny ciąg, który ma zostać przekształcony.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' zwraca "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' zwraca "LAS VEGAS"
End Sub

Please support us!