Funkcja Right

Zwraca "n" znaków ciągu (licząc od prawej strony).

Zobacz także: Funkcja Left.

Składnia:


Right (string As String, length As Long)

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

string: Wszelkie wyrażenie w postaci ciągu, z którego chcesz zwrócić najwyższe znaki.

length: Wyrażenie numeryczne, które określa liczbę znaków, które chcesz zwrócić. Jeśli length = 0, zwracany jest ciąg zerowej długości. Maksymalna dozwolona wartość wynosi 2 147 483 648.

Poniższy przykład przekształca datę z formatu RRRR-MM-DD na format używany w USA (MM/DD/RRRR).

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Wprowadź datę w formacie międzynarodowym 'RRRR-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Prosimy o wsparcie!