Funkcja LTrim

Usuwa wszystkie spacje znajdujące się na początku ciągu.

Składnia:


LTrim (tekst As String)

Zwracana wartość:

String

Parametry:

Tekst: Dowolne wyrażenie w postaci ciągu.

Użycie tej funkcji pozwala na usunięcie spacji znajdujących się na początku ciągu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Prosimy o wsparcie!