Instrukcja LSet

Wyrównuje ciąg w zmiennej do lewej strony lub kopiuje zmienną typu zdefiniowanego przez użytkownika do innej zmiennej typu zdefiniowanego przez użytkownika.

Składnia:


LSet zmienna As String = tekst lub LSet zmienna1 = zmienna2

Parametry:

Zmienna: Dowolna zmienna zawierająca ciąg, który należy wyrównać do lewej strony.

Tekst: Ciąg, który ma zostać wyrównany do lewej strony zmiennej.

Zmienna1: Nazwa zmiennej typu zdefiniowanego przez użytkownika, do której należy skopiować dane.

Zmienna2: Nazwa zmiennej typu zdefiniowanego przez użytkownika, z której należy skopiować dane.

Jeśli ciąg jest krótszy niż długość zmiennej, funkcja LSet wyrównuje ciąg w obrębie tej zmiennej. Pozostałe znaki ciągu są zastępowane spacjami. Jeśli ciąg jest dłuższy niż długość zmiennej, zostanie skopiowana jedynie określona liczba znaków (równa długości zmiennej) licząc od lewej strony. Instrukcja LSet pozwala także na kopiowanie zmiennej typu zdefiniowanego przez użytkownika do innej zmiennej tego samego typu.

Przykład:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Wyrównanie tekstu "SBX" w obrębie 40-znakowego ciągu odniesienia
  ' Gwiazdki zostaną zastąpione spacjami
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Wyrównanie tekstu "SBX" do lewej w obrębie 40-znakowego ciągu odniesienia
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Prosimy o wsparcie!