Funkcja Lcase

Przekształca wszystkie wielkie litery ciągu na małe litery.

Zobacz także: Funkcja UCase

Składnia:

LCase (tekst As String)

Zwracana wartość:

String

Parametry:

Tekst: Dowolny ciąg, który ma zostać przekształcony.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Prosimy o wsparcie!