Funkcja String

Tworzy ciąg zgodnie z określonym znakiem lub pierwszym znakiem wyrażenia ciągu przekazanego do funkcji.

Składnia:


String (number As Long, {expression As Integer | character As String}) As String

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

number: Wyrażenie numeryczne, które wskazuje liczbę znaków, które należy zwrócić w ciągu. Maksymalna dozwolona wartość n wynosi 2 147 483 648.

Expression: Wyrażenie numeryczne, które definiuje kod ASCII dla znaku.

Character: Każdy pojedynczy znak używany do budowy ciąg powrotu lub dowolny ciąg, z którego zostanie użyty tylko pierwszy znak.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Prosimy o wsparcie!