String Function

Tworzy ciąg zgodnie z określonym znakiem lub pierwszym znakiem wyrażenia ciągu przekazanego do funkcji.

Składnia:


String (n As Long, {wyrażenie As Integer | znak As String})

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

n: Numeric expression that indicates the number of characters to return in the string. The maximum allowed value of n is 2,147,483,648.

Wyrażenie: wyrażenie numeryczne definiujące kod ASCII dla znaku.

Znak: Dowolny pojedynczy znak używany do utworzenia ciągu wynikowego lub dowolny ciąg, z którego użyty jest tylko pierwszy znak.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Please support us!