Space and Spc Functions

Zwraca ciąg składający się z określonej liczby spacji.

note

The Spc function works the same as the Space function.


Składnia:

Space (n As Long)

Spc (n As Long)

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

n: Numeric expression that defines the number of spaces in the string. The maximum allowed value of n is 2,147,483,648.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleSpace
Dim sText As String, sOut As String
Dim iLen As Integer
  iLen = 10
  sText = "Las Vegas"
  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)
  MsgBox sOut,0,"Info:"
End Sub

Prosimy o wsparcie!