Powtarzanie zawartości

Poniższe funkcje powtarzają zawartość ciągów.

Space and Spc Functions

Zwraca ciąg składający się z określonej liczby spacji.

String Function

Tworzy ciąg zgodnie z określonym znakiem lub pierwszym znakiem wyrażenia ciągu przekazanego do funkcji.

Prosimy o wsparcie!