Powtarzanie zawartości

Poniższe funkcje powtarzają zawartość ciągów.

Funkcje Space i Spc

Zwraca ciąg składający się z określonej liczby spacji.

Funkcja String

Tworzy ciąg zgodnie z określonym znakiem lub pierwszym znakiem wyrażenia ciągu przekazanego do funkcji.

Prosimy o wsparcie!