ChrW Function [VBA]

Zwraca znak Unicode, który odpowiada określonemu kodowi znaków.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym .


Składnia:


ChrW(charcode As Integer) As String

Zwracana wartość:

String

Parametry:

charcode: Numeric expression that represent a valid 16 bit Unicode value (0-65535). (To support expressions with a nominally negative argument like ChrW(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.) An empty value returns error code 5. A value out of the range [0 to 65535] returns error code 6.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

6 Przepełnienie

Przykład:


Sub ExampleChrW
    ' Ten przykład wstawia grecką literę Alpha i Omega w ciągu znaków.
    MsgBox "From " + ChrW(913) + " to " + ChrW(937)
    ' Wynik pojawia się w oknie dialogowym jako: Od Α do Ω
    MsgBox ChrW(charcode := 116) ' "t" lowercase T letter
End Sub

Prosimy o wsparcie!