Funkcja AscW [VBA]

Zwraca wartość Unicode pierwszego znaku w wyrażeniu w postaci ciągu.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym.


Składnia:


AscW (string) As Long

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

string: Dowolne prawidłowe wyrażenie w postaci ciągu. Istotny jest tylko pierwszy znak ciągu.

Użyj funkcji AscW, aby zastąpić klucze wartościami Unicode. Jeśli funkcja AscW napotka pusty ciąg, LibreOffice Basic zgłasza błąd wykonania. Zwrócone wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 65535.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleAscW
 Print AscW("A") ' zwraca 65
 Print AscW(string:="Ω") ' zwraca 937
 Print AscW("Αθήνα") 'zwraca 913, ponieważ brany jest pod uwagę tylko pierwszy znak (Alpha)
End Sub

Prosimy o wsparcie!