AscW Function [VBA]

Zwraca wartość Unicode pierwszego znaku w wyrażeniu łańcuchowym.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Składnia:


AscW (string) As Long

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

string: Any valid string expression. Only the first character in the string is relevant.

Użyj funkcji AscW, aby zastąpić klucze wartościami Unicode. Jeśli funkcja AscW napotka pusty ciąg, LibreOffice Basic zgłasza błąd wykonania. Zwrócone wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 65535.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleAscW
 Print AscW("A") ' zwraca 65
 Print AscW(string:="Ω") ' returns 937
 Print AscW("Αθήνα") 'zwraca 913, ponieważ brany jest pod uwagę tylko pierwszy znak (Alpha)
End Sub

Prosimy o wsparcie!