Funkcja CByte

Konwertuje ciąg znaków lub wyrażenie numeryczne na typ Byte.

Składnia:


Cbyte(expression As Variant) As Byte

Zwracana wartość:

Byte

Parametry:

Expression: Dowolny ciąg znaków lub wyrażenie numeryczne, które można przeliczyć na liczbę. Wartości dziesiętne są zaokrąglane do najbliższej części dziesiątej. Prawidłowe wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 256.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

6 Przepełnienie

Przykład:


  Sub CByte_example
      Print CByte( expression := "17"/2 + 7.44), CByte(EMPTY), CByte(PI)
      ' Powyższe wyrażenia są obliczane jako 16, 0 i 3
  End Sub

Prosimy o wsparcie!