Funkcja Val

Przekształca ciąg znakowy w wyrażenie numeryczne.

Składnia:


Val (tekst As String)

Zwracana wartość:

Podwójna

Parametry:

Tekst: Ciąg znakowy oznaczający liczbę.

Funkcja Val służy do konwersji ciągu znakowego oznaczającego liczbę na wyrażenie numeryczne. Stanowi odwrotność funkcji Str. Jeśli tylko część ciągu zawiera liczby, przekształcone zostaną wyłącznie pierwsze odpowiednie znaki. Jeśli ciąg nie zawiera liczb, funkcja Val zwraca wartość 0.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.123")
    MsgBox Val("A123.123")
End Sub

Please support us!