Funkcja Val

Użyj funkcji Val, aby przekonwertować ciąg reprezentujący liczbę na numeryczny typ danych.

note

Ciąg znaków przekazany do funkcji Val jest niezależny od ustawień regionalnych. Oznacza to, że przecinki są interpretowane jako separatory tysięcy, a kropka jako separator dziesiętny.


Składnia:


  Val (tekst As String)
 

Zwracana wartość:

Podwójna

Parametry:

Tekst: Ciąg znakowy oznaczający liczbę.

Jeśli tylko część ciągu zawiera liczby, konwertowane są tylko pierwsze odpowiednie znaki ciągu. Jeśli łańcuch nie zawiera żadnych liczb, Val zwraca 0.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


  Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.1") + 1 ' 124.1
    ' Poniżej 123,1 jest interpretowane jako 1231, ponieważ "," jest separatorem tysięcy
    MsgBox Val("123,1") + 1 ' 1232
    ' Wszystkie liczby są brane pod uwagę, dopóki nie zostanie osiągnięty znak niebędący cyfrą
    MsgBox Val("123.4A") ' 123.4
    ' Poniższy przykład zwraca 0 (zero), ponieważ podany ciąg nie zaczyna się od liczby
    MsgBox Val("A123.123") ' 0
  End Sub
 

Prosimy o wsparcie!