Funkcja Chr

Zwraca znak odpowiadający określonemu kodowi znaku.

Składnia:

Chr(wyrażenie As Integer)

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

Expression: a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) or a 16-bit Unicode value. (To support expressions with a nominally negative argument like Chr(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.)

warning

When VBA compatibility mode is enabled (OPTION VBASUPPORT 1), Expression is a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) only.


Funkcja Chr$ służy do wysyłania specjalnych sekwencji sterujących do drukarki lub innego źródła wyjściowego. Można użyć jej także do wstawiania cudzysłowów do wyrażeń w postaci ciągów.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

6 Przepełnienie, when VBA compatibility mode is enabled and expression is greater than 255.

Przykład:


    Sub ExampleChr
      ' Ten przykład umieszcza cudzysłowy (wartość ASCII 34) w ciągu znakowym.
      MsgBox "Pewna "+ Chr$(34)+"krótka" + Chr$(34)+" podróż."
      ' Zdanie pojawi się w oknie dialogowym w postaci: Pewna "krótka" podróż.
    End Sub
  

ASC

Please support us!