Funkcja Chr

Zwraca znak odpowiadający określonemu kodowi znaku.

Składnia:


   Chr[$](charcode As Integer) As String
  

Zwracana wartość:

String

Parametry:

charcode: Wyrażenie numeryczne reprezentujące prawidłową 8-bitową wartość ASCII (0-255) lub 16-bitową wartość Unicode. (Aby obsługiwać wyrażenia z argumentem nominalnie ujemnym, takim jak Chr(&H8000), w sposób kompatybilny wstecz, wartości z zakresu od -32768 do -1 są wewnętrznie odwzorowywane na zakres od 32768 do 65535.)

warning

Gdy włączony jest tryb zgodności z VBA (Option VBASupport 1), charcode jest liczbą wyrażenie, które reprezentuje tylko prawidłową 8-bitową wartość ASCII (0-255).


Funkcja Chr$ służy do wysyłania specjalnych sekwencji sterujących do drukarki lub innego źródła wyjściowego. Można użyć jej także do wstawiania cudzysłowów do wyrażeń w postaci ciągów.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

6 Przepełnienie

note

Błąd przepełnienia wystąpi, gdy tryb zgodności VBA jest włączony, a wartość wyrażenia jest większa niż 255.


Przykład:


    Sub ExampleChr
      ' Ten przykład umieszcza cudzysłowy (wartość ASCII 34) w ciągu znakowym.
      MsgBox "A " + Chr$(34) + "krótka" + Chr(34) + " podróż."
      ' Zdanie pojawi się w oknie dialogowym w postaci: Pewna "krótka" podróż.
      MsgBox Chr(charcode := 64) ' znak "@"
    End Sub
  

Prosimy o wsparcie!