Chr Function

Zwraca znak odpowiadający określonemu kodowi znaku.

Składnia:


   Chr[$](charcode As Integer) As String
  

Zwracana wartość:

String

Parametry:

charcode: a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) or a 16-bit Unicode value. (To support expressions with a nominally negative argument like Chr(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.)

warning

When VBA compatibility mode is enabled (Option VBASupport 1), charcode is a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) only.


Funkcja Chr$ służy do wysyłania specjalnych sekwencji sterujących do drukarki lub innego źródła wyjściowego. Można użyć jej także do wstawiania cudzysłowów do wyrażeń w postaci ciągów.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

6 Przepełnienie

note

An overflow error will occur when VBA compatibility mode is enabled and the expression value is greater than 255.


Przykład:


    Sub ExampleChr
      ' Ten przykład umieszcza cudzysłowy (wartość ASCII 34) w ciągu znakowym.
      MsgBox "A " + Chr$(34) + "short" + Chr(34) + " trip."
      ' Zdanie pojawi się w oknie dialogowym w postaci: Pewna "krótka" podróż.
      MsgBox Chr(charcode := 64) ' "@" sign
    End Sub
  

Prosimy o wsparcie!