Funkcja Asc (BASIC)

Zwraca wartość w kodzie ASCII (American Standard Code for Information Interchange) pierwszego znaku w ciągu.

Składnia:


Asc(string) As Long

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

string: Dowolne prawidłowe wyrażenie w postaci ciągu. Istotny jest tylko pierwszy znak ciągu.

Funkcja Asc służy do zamiany kodów naciskanych klawiszy na wartości. Jeśli parametrem funkcji Asc jest ciąg pusty, LibreOffice Basic zgłasza błąd wykonania. Oprócz 7-bitowych znaków ASCII (kody od 0 do 127) funkcja może także konwertować niedrukowalne kody klawiszy na kod ASCII. Funkcja obsługuje także 16-bitowe znaki Unicode.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") ' zwraca 65
    Print ASC(string:="Z") ' zwraca 90
    Print ASC("Las Vegas") ' zwraca 76, ponieważ brany pod uwagę jest tylko pierwszy znak
End Sub

Prosimy o wsparcie!