Konwersja ASCII/ANSI w ciągach znakowych

Poniższe funkcje służą do konwersji ciągów znakowych z kodów ASCII lub ANSI oraz na te kody.

Asc Function

Zwraca wartość w kodzie ASCII (American Standard Code for Information Interchange) pierwszego znaku w ciągu.

Chr Function

Zwraca znak odpowiadający określonemu kodowi znaku.

Funkcja Str

Przekształca wyrażenie numeryczne na ciąg znakowy.

Funkcja Val

Przekształca ciąg znakowy w wyrażenie numeryczne.

Funkcja CByte

Przekształca ciąg znakowy lub wyrażenie numeryczne na wyrażenie typu bajt.

Please support us!