Łańcuchy

Poniższe funkcje i instrukcje służą do sprawdzania poprawności i zwracania wartości ciągów.

Ciągi służą do edycji tekstu w programach LibreOffice Basic.

Konwersja ASCII/ANSI w ciągach znakowych

Poniższe funkcje służą do konwersji ciągów znakowych z kodów ASCII lub ANSI oraz na te kody.

Powtarzanie zawartości

Poniższe funkcje powtarzają zawartość ciągów.

Edycja zawartości ciągu

Poniższe funkcje pozwalają na edycję, formatowanie i wyrównywanie zawartości ciągów. Operator & służy do łączenia ciągów.

Edycja długości ciągu

Poniższe funkcje służą do określenia długości i porównywania ciągów.

Please support us!