Łańcuchy

Poniższe funkcje i instrukcje służą do sprawdzania poprawności i zwracania wartości ciągów.

Ciągi służą do edycji tekstu w programach LibreOffice Basic.

Konwersja ASCII/ANSI w ciągach znakowych

Poniższe funkcje służą do konwersji ciągów znakowych z kodów ASCII lub ANSI oraz na te kody.

Powtarzanie zawartości

Poniższe funkcje powtarzają zawartość ciągów.

Edycja zawartości ciągu

The following functions edit, format, and align the contents of strings. Use the & or + operators to concatenate strings.

Edycja długości ciągu

Poniższe funkcje służą do określenia długości i porównywania ciągów.

Prosimy o wsparcie!