Operatory porównania

Operatory porównania porównują dwa wyrażenia. Zwracana wartość jest wyrażeniem logicznym oznaczającym, że porównanie jest prawdziwe (-1) lub fałszywe (0).

Składnia:


Wynik = wyrażenie1 { = | < | > | <= | >= } wyrażenie2

Parametry:

Wynik: Wyrażenie logiczne oznaczające wynik porównania: True (prawda) lub False (fałsz)

Wyrażenie1, wyrażenie2: Dowolne wyrażenia numeryczne lub ciągi, które należy porównać.

Operatory porównania

= : Równe

< : Mniejsze

> : Większe

<= : Mniejsze lub równe

>= : Większe lub równe

<> : Różne

Przykład:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
DIM sRoot As String ' Katalog główny dla pliku wejściowego i wyjściowego
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Please support us!