Operatory porównania

Operatory porównania porównują dwa wyrażenia. Wynik jest zwracany jako wyrażenie logiczne, które określa, czy porównanie jest True (-1) czy False (0).

Składnia:


 result = expression1 { = | < | > | <= | >= } expression2

Parametry:

result: Wartość logiczna określająca wynik porównania (True lub False)

expression1, expression2: Dowolne wartości liczbowe lub ciągi, które chcesz porównać.

Operatory porównania

= : Równe

< : Mniejsze

> : Większe

<= : Mniejsze lub równe

>= : Większe lub równe

<> : Różne od

Przykład:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
DIM sRoot As String ' Katalog główny dla pliku wejściowego i wyjściowego
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Prosimy o wsparcie!