Instrukcja Erase

Wymazuje zawartość elementów macierzy o stałym rozmiarze i zwalnia pamięć używaną przez macierze o zmiennym rozmiarze.

Składnia:

Składnia Erase


 Erase array1 [, array2 [,...]]

Parametry:

array list – Rozdzielana przecinkami lista tablic do wymazania.

Przykład:


 Sub Erase_Example
   a = Array(1,2,3) : b= Array("z","y","x") : c=Array(a,b)
   Erase a, c(Ubound(c)) ' b i c(0) pozostają niezmienione
   Erase b, c(0) ' wszystko zostaje wyczyszczone
 End Sub

Instrukcje Dim lub ReDim

Funkcje Array lub DimArray

Funkcje Lbound lub Ubound

Prosimy o wsparcie!