Funkcja EqualUnoObjects

Zwraca True, jeśli dwie określone zmienne Basic reprezentują tę samą instancję obiektu UNO.

Składnia:

EqualUnoObjects(oObj1, oObj2)

Parametry:

oObj1, oObj2: Zmienne, które mają być testowane.

Zwracana wartość:

Wartość logiczna

Przykład:

Poniższy przykład zwraca True, ponieważ zarówno oDoc, jak i ThisComponent są odniesieniami do tego samego obiektu:


  Dim oDoc as Object
  oDoc = ThisComponent
  MsgBox EqualUnoObjects(oDoc, ThisComponent) ' True
 

Poniższy przykład zwraca False, ponieważ przypisanie tworzy kopię oryginalnego obiektu. Stąd Struct1 i Struct2 odnoszą się do różnych instancji obiektów.


  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  Dim Struct2 as Variant
  Struct1.Name = "John"
  Struct2 = Struct1
  MsgBox EqualUnoObjects(Struct1, Struct2) ' False
  Struct2.Name = "Judy"
  MsgBox Struct1.Name ' John
  MsgBox Struct2.Name ' Judy
 

Prosimy o wsparcie!