Funkcja EqualUnoObjects

Zwraca wartość True (prawda), jeśli dwa określone obiekty Basic typu Uno reprezentują instancję tego samego obiektu typu Uno.

Składnia:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Zwracana wartość:

Wartość logiczna

Przykład:


  ' Kopia obiektów -> ta sama instancja
  oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )
  oIntro2 = oIntrospection
  print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )
  ' Kopia struktur jako wartości -> nowa instancja
  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property
  Struct2 = Struct1
  print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )

Please support us!