Funkcja DimArray

Zwraca tablicę typu Variant.

Składnia:


DimArray (ArgumentList)

Zobacz także Array

Jeśli żaden parametr nie zostanie przekazany, tworzona jest tablica pusta (podobnie jak Dim A() równoważna sekwencji o długości zerowej w obiekcie typu Uno). Jeśli parametry zostały określone, dla każdego z nich tworzony jest wymiar.

Parametry:

ArgumentList: Lista dowolnej liczby argumentów oddzielonych przecinkami.

Kody błędów:

9 Indeks poza zakresem

Przykład:


    Instrukcja DimArray( 2, 2, 4 ) ' jest równoważna instrukcji DIM a( 2, 2, 4 )

Prosimy o wsparcie!