Array Function

Zwraca typ Variant z polem danych.

Składnia:


    Array (lista_argumentów)
  

Zobacz także DimArray

Parametry:

Lista_argumentów: Lista zawierająca dowolną liczbę argumentów oddzielonych przecinkami.

Przykład:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)
  

Please support us!