Optional (w instrukcji Function)

Umożliwia zdefiniowanie parametrów przekazywanych do funkcji jako opcjonalne.

Zobacz także: IsMissing

Składnia:


Function MojaFunkcja(tekst1 As String, Optional Arg2, Optional Arg3)

Przykłady:


    Wynik = MojaFunkcja("Tu", 1, "Tam") ' wszystkie argumenty są przekazane.
    Wynik = MojaFunkcja("Test", ,1) ' brak drugiego argumentu.

Zobacz także Przykłady.

Prosimy o wsparcie!