Funkcja IsMissing

Sprawdza, czy funkcja jest wywoływana z parametrem opcjonalnym.

Zobacz także: Optional

Składnia:


IsMissing( nazwa_argumentu)

Parametry:

nazwa_argumentu: nazwa argumentu opcjonalnego.

Jeśli funkcja IsMissing jest wywoływana przez nazwa_argumentu, jej wynikiem jest True (prawda).

Zobacz także Przykłady.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Please support us!