Funkcja IsMissing

Sprawdza, czy funkcja jest wywoływana z parametrem opcjonalnym.

Zobacz także: Optional

Składnia:


IsMissing( nazwa_argumentu)

Parametry:

nazwa_argumentu: nazwa argumentu opcjonalnego.

IsMissing returns True if no value has been passed for the ArgumentName; otherwise, it returns False.

Zobacz także Przykłady.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Prosimy o wsparcie!