Funkcja FindPropertyObject

Pozwala adresować obiekt podczas wykonywania programu poprzez jego nazwę w postaci ciągu.

Na przykład następująca instrukcja:


MyObj.Prop1.Command = 5

odpowiada następującemu blokowi poleceń:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Pozwala to na dynamiczne tworzenie nazw podczas wykonywania programu. Na przykład:

'TextEdit1' do 'TextEdit5' w pętli, aby utworzyć pięć nazw kontrolnych.

Zobacz także: Funkcja FindObject

Składnia:


FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )

Parametry:

Zmienna_obiektowa: Zmienna obiektowa, która ma zostać dynamicznie zdefiniowana podczas wykonywania programu.

Nazwa_właściwości: Ciąg określający nazwę właściwości adresowanej podczas wykonywania programu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

12 Niezdefiniowana zmienna

14 Nieprawidłowy parametr

52 Nieprawidłowa nazwa pliku lub numer pliku

57 Błąd wejścia/wyjścia urządzenia

Prosimy o wsparcie!