Instrukcja Set

Ustawia odwołanie do obiektu na zmiennej.

Składnia:

Diagram instrukcji Set


  [Set] variable = [New] object

Parametry:

variable: Zmienna lub właściwość, która wymaga odniesienia do obiektu.

expression: Obliczalna kombinacja terminów, taka jak formuła, właściwość lub metoda obiektu.

object: Obiekt, do którego odnosi się zmienna.

Nothing – Przypisz Nothing do zmiennej, aby usunąć poprzednie przypisanie.

note

Słowo kluczowe Set jest opcjonalne. Nothing reprezentuje domyślną wartość dla obiektów.


Przykład:


Sub ExampleSet
  Dim obj As Object
  Set obj = ThisComponent
  Print obj.Title
 
  obj = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  With obj
    .Name = "key" : .Value = 594.34
    Print .Name, .Value
  End With
End Sub
tip

New tworzy obiekty UNO lub obiekty moduł klasy przed przypisaniem ich do zmiennej.


Prosimy o wsparcie!