Funkcja TypeName; funkcja VarType

Zwraca ciąg (TypeName) lub wartość numeryczną (VarType) zawierającą informację dla zmiennej.

Składnia:


TypeName (zmienna) / VarType (zmienna)

Zwracana wartość:

Ciąg; liczba całkowita

Parametry:

Zmienna: Zmienna, której typ należy określić. Istnieje możliwość użycia następujących wartości:

keyword

Nazwa stała

VarType

Typ zmiennej

Boolean

11

Zmienna logiczna

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

Zmienna typu data

Currency

V_CURRENCY

6

Zmienne typu Currency

Double

V_DOUBLE

5

Zmienna zmiennoprzecinkowa typu podwójna precyzja

Integer

V_INTEGER

2

Zmienna typu liczba całkowita

Long

V_LONG

3

Zmienna typu liczba całkowita długa

Object

9

Zmienna typu obiekt

Single

V_SINGLE

4

Zmienna zmiennoprzecinkowa typu pojedyncza precyzja

String

V_STRING

8

Zmienna typu ciąg

Variant

12

Zmienna typu variant (może zawierać wszystkie typy określone przez definicję)

Empty

V_EMPTY

0

Zmienna nie została zainicjowana

Null

V_NULL

1

Nieprawidłowe dane


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"Inne typy w LibreOffice Basic"
End Sub

Please support us!