Instrukcja Static

Deklaruje zmienną lub tablicę wewnątrz podprogramu lub funkcji na poziomie procedury. Dane zmiennej lub tablicy są przechowywane także po wyjściu z podprogramu lub funkcji. Poprawne są także konwencje instrukcji Dim.

Ikona ostrzeżenia

Instrukcji Static nie można użyć do definiowania tablic zmiennych. Tablice muszą mieć stały wymiar.


Składnia:


Static nazwa_zmiennej[(początek To koniec)] [As typ_zmiennej], nazwa_zmiennej2[(początek To koniec)] [As typ_zmiennej], ...

Przykład:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iInit,0,"Odpowiedź"
End Sub
 
' Funkcja inicjacji zmiennej statycznej
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum As Integer = 40 ' minimalna wartość zwracana przez tę funkcję
  If iInit = 0 Then ' sprawdzenie zainicjowania
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Prosimy o wsparcie!