Słowo kluczowe Global

Wymiaruje zmienną lub tablicę na poziomie globalnym (to znaczy nie wewnątrz podprogramu lub funkcji), dzięki czemu zmienne i tablice są dostępne we wszystkich bibliotekach i modułach w bieżącej sesji.

Składnia:


Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Przykład:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Prosimy o wsparcie!