Instrukcja Public

Wymiaruje zmienną lub tablicę na poziomie modułu (to znaczy nie wewnątrz podprogramu lub funkcji), dzięki czemu zmienne i tablice są dostępne we wszystkich bibliotekach i modułach.

Składnia:


Public nazwa_zmiennej [(start To koniec)] [As typ_zmiennej][, nazwa_zmiennej2[(start To koniec)] [As typ_zmiennej][,...]]

Przykład:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Prosimy o wsparcie!