Option VBASupport Statement

Określa, że LibreOffice Basic będzie obsługiwał niektóre instrukcje, funkcje i obiekty VBA.

Ikona notatki

Obsługa VBA nie jest kompletna, ale obejmuje dużą część typowych wzorców użycia.


warning

This statement must be added before the executable program code in a module.


warning

When VBA support is enabled, LibreOffice Basic function arguments and return values are the same as their VBA functions counterparts. When the support is disabled, LibreOffice Basic functions may accept arguments and return values different of their VBA counterparts.


Składnia:

Option VBASupport {1|0}

Parametry:

1: Włącz obsługę VBA w LibreOffice

0: Wyłącz obsługę VBA

Przykład:


Option VBASupport 1
Sub ExampleVBA
    Dim sVar As Single
    sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")
    Print sVar
End Sub

Please support us!