Instrukcja Option VBASupport

Określa, że LibreOffice Basic będzie obsługiwał niektóre instrukcje, funkcje i obiekty VBA.

warning

Ta instrukcja musi występować przed kodem wykonywanego programu w module.


note

Obsługa VBA nie jest kompletna, ale obejmuje dużą część typowych wzorców użycia.


warning

Gdy obsługa języka VBA jest włączona, argumenty i wartości zwracane funkcji LibreOffice Basic są takie same, jak ich odpowiedniki w funkcjach VBA. Kiedy obsługa jest wyłączona, funkcje LibreOffice Basic mogą przyjmować argumenty i zwracać wartości inne niż ich odpowiedniki VBA.


Składnia:

Option VBASupport {1|0}

Parametry:

1: Włącz obsługę VBA w LibreOffice

0: Wyłącz obsługę VBA

Przykład:


Option VBASupport 1
Sub ExampleVBA
    Dim sVar As Single
    sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")
    Print sVar
End Sub

Prosimy o wsparcie!