Option VBASupport Statement

Określa, że LibreOffice Basic będzie obsługiwał niektóre instrukcje, funkcje i obiekty VBA.

warning

Ta instrukcja musi występować przed kodem wykonywanego programu w module.


note

Obsługa VBA nie jest kompletna, ale obejmuje dużą część typowych wzorców użycia.


warning

When VBA support is enabled, LibreOffice Basic function arguments and return values are the same as their VBA functions counterparts. When the support is disabled, LibreOffice Basic functions may accept arguments and return values different of their VBA counterparts.


Składnia:

Option VBASupport {1|0}

Parametry:

1: Włącz obsługę VBA w LibreOffice

0: Wyłącz obsługę VBA

Przykład:


Option VBASupport 1
Sub ExampleVBA
    Dim sVar As Single
    sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")
    Print sVar
End Sub

Prosimy o wsparcie!