Option Explicit Statement

Określa, czy każda zmienna w kodzie programu musi być jawnie zadeklarowana za pomocą instrukcji Dim.

Składnia:

Option Explicit

Parametry:

warning

Ta instrukcja musi występować przed kodem wykonywanego programu w module.


Przykład:


Option Explicit
Sub ExampleExplicit
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    For i% = 1 to 10 ' Ta instrukcja powoduje błąd wykonania
        Rem
    Next i%
End Sub

Prosimy o wsparcie!