Option Base Statement

Definiuje domyślną dolną granicę tablicy jako 0 lub 1.

Składnia:

Option Base { 0 | 1}

Parametry:

Ikona ostrzeżenia

Ta instrukcja musi występować przed kodem wykonywanego programu w module.


Przykład:


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

Prosimy o wsparcie!