Instrukcja Let

Przypisuje wartość do zmiennej.

Składnia:

Let Statement diagram


[Let] variable = expression

Parametry:

variable: Variable that you want to assign a value to. Value and variable type must be compatible.

Ikona notatki

Podobnie jak w większości dialektów języka BASIC słowo kluczowe Let jest opcjonalne.


Przykład:


Sub ExampleLet
Dim sText As String
    Let sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' zwraca 9
End Sub

Prosimy o wsparcie!