Funkcja IsNumeric

Sprawdza, czy wyrażenie jest liczbą. Jeśli wyrażenie jest liczbą, funkcja zwraca wartość True (prawda), w przeciwnym razie False (fałsz).

Składnia:


IsNumeric (zmienna)

Zwracana wartość:

Boolean

Parametry:

Zmienna: Dowolne wyrażenie, które należy sprawdzić.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Prosimy o wsparcie!