IsError Function

Sprawdza, czy zmienna zawiera błędną wartość.

Składnia:


    IsError (Var)
  

Zwracana wartość:

Wartość logiczna

Parametry:

Zmienna: dowolna zmienna, którą należy sprawdzić. Jeśli zmienna zawiera błędną wartość, funkcja zwraca wartość True (prawda), w przeciwnym przypadku False (fałsz).

Prosimy o wsparcie!