Funkcja IsEmpty

Sprawdza, czy zmienna typu Variant zawiera wartość pustą. Wartość pusta oznacza, że zmienna nie została zainicjowana.

Składnia:


IsEmpty (zmienna)

Zwracana wartość:

Boolean

Parametry:

Var: Dowolna zmienna, którą należy sprawdzić. Jeśli Variant zawiera wartość pustą, funkcja zwraca wartość True (prawda), w przeciwnym przypadku False (fałsz).

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' True
End Sub

Prosimy o wsparcie!