Funkcja IsDate

Sprawdza, czy wyrażenie numeryczne lub ciąg można przekształcić na zmienną typu Data.

Składnia:


IsDate (wyrażenie)

Zwracana wartość:

Boolean

Parametry:

Wyrażenie: Dowolne wyrażenie numeryczne lub ciąg, które należy sprawdzić. Jeśli wyrażenie może zostać przekształcone do postaci daty, funkcja zwraca wartość True (prawda), w przeciwnym razie zwracana jest wartość False (fałsz).

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar As String
    sDateVar = "12.12.1997"
    Print IsDate(sDateVar) ' True
    sDateVar = "12121997"
    Print IsDate(sDateVar) ' False
End Sub

Prosimy o wsparcie!