Funkcja IsDate

Sprawdza, czy wyrażenie numeryczne lub ciąg można przekształcić na zmienną typu Data.

Składnia:


IsDate (wyrażenie)

Zwracana wartość:

Wartość logiczna

Parametry:

Wyrażenie: Dowolne wyrażenie numeryczne lub ciąg, które należy sprawdzić. Jeśli wyrażenie może zostać przekształcone do postaci daty, funkcja zwraca wartość True (prawda), w przeciwnym razie zwracana jest wartość False (fałsz).

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar As String
    sDateVar = "12.12.1997"
    Print IsDate(sDateVar) ' Zwraca wartość True (prawda)
    sDateVar = "12121997"
    Print IsDate(sDateVar) ' Zwraca False (fałsz)
End Sub

Please support us!