Instrukcja DefObj

Ustawia domyślny typ zmiennej zgodnie z zakresem liter w przypadku braku określenia znaku deklaracji typu lub słowa kluczowego.

Składnia:


Defxxx zakres_znaków1[, zakres_znaków2[,...]]

Parametry:

Zakres_znaków: Litery określające zakres zmiennych, dla których należy ustawić domyślny typ danych.

xxx: Słowo kluczowe definiujące domyślny typ zmiennych:

Słowo kluczowe: Domyślny typ zmiennych

DefObj: Obiekt

Przykład:


' Definicja prefiksu dla typów zmiennych:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Please support us!