Instrukcja DefInt

Ustawia domyślny typ zmiennej zgodnie z zakresem liter w przypadku braku określenia znaku deklaracji typu lub słowa kluczowego.

Składnia:

Diagram instrukcji DefType


  {DefBool|DefCur|DefDate|DefDbl|DefErr|DefInt|DefLng|DefObj|DefStr|DefSng|DefVar} {char|char-char}[,...]
 

Parametry:

char: Przedrostek literowy określający domyślny typ danych dla zmiennych.

char-char: Prefiksy zakresu liter, które określają domyślny typ danych dla zmiennych.

Przykład:


  ' Definicje przedrostków dla typów zmiennych:
  DefBool b
  DefCur c,l-m
  DefDate t
  DefDbl f
  DefErr e
  DefInt i-k,N
  DefLng x-z, D
  DefObj U, o-R
  DefSng w,a
  DefStr s
  DefVar V,g

 Sub ExampleDefInt
   iCount=200 ' iCount jest niejawną zmienną całkowitą
   Print kilos, Typename(number), VarType(Java) ' Wynik to: 0 Integer 2
 End Sub

Prosimy o wsparcie!