Instrukcja DefDate

Jeśli znak deklaracji typu lub słowo kluczowe nie zostaną określone, instrukcja DefDate ustawia domyślny typ zmiennych zgodnie z zakresem liter.

Składnia:


Defxxx zakres_znaków1[, zakres_znaków2[,...]]

Parametry:

Zakres_znaków: Litery określające zakres zmiennych, dla których należy ustawić domyślny typ danych.

xxx: Słowo kluczowe definiujące domyślny typ zmiennych:

Słowo kluczowe: Domyślny typ zmiennych

DefDate: Date

Przykład:


' Definicja prefiksu dla typów zmiennych:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Sub ExampleDefDate
    tDate=Date ' tDate jest zmienną typu data
End Sub

Please support us!