Instrukcja DefSng

Jeśli znak deklaracji typu lub słowo kluczowe nie zostaną określone, instrukcja DefSng ustawia domyślny typ zmiennych zgodnie z zakresem liter.

Składnia:

DefType statements diagram


  {DefBool|DefCur|DefDate|DefDbl|DefErr|DefInt|DefLng|DefObj|DefStr|DefSng|DefVar} {char|char-char}[,...]
 

Parametry:

char: Letter prefix that specifies default data type for variables.

char-char: Letter range prefixes that specify default data type for variables.

Przykład:


  ' Prefix definitions for variable types:
  DefBool b
  DefCur c,l-m
  DefDate t
  DefDbl f
  DefErr e
  DefInt i-k,N
  DefLng x-z, D
  DefObj U, o-R
  DefSng w,a
  DefStr s
  DefVar V,g

 Sub ExampleDefSng
   wSng=Single ' wSng is an implicit single variable
   Print afloat, Typename(Word), VarType(anyNum) ' Result is : 0 single 4
 End Sub

Prosimy o wsparcie!