Funkcja CSng

Przekształca dowolny ciąg znakowy lub wyrażenie numeryczne na wyrażenie typu pojedyncza precyzja.

Składnia:


CSng (Expression As Variant) As Single

Zwracana wartość:

Single

Parametry:

Wyrażenie: dowolny ciąg znaków lub wyrażenie numeryczne, które chcesz przekonwertować. Aby przekonwertować wyrażenie ciągu, liczbę należy wprowadzić jako zwykły tekst, stosując domyślny format liczb zgodny z ustawieniami regionalnymi LibreOffice. Na przykład numer należy wprowadzić za pomocą kropki „.” jako kropka dziesiętna i przecinek „,” jako separator tysięcy (na przykład 123 456,78) dla ustawień regionalnych języka angielskiego.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Wyrażenia liczbowe są wyświetlane zgodnie z ustawieniami regionalnymi LibreOffice:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(expression := 5678.1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(expression := 5678.1234) ' 5678,123535156
End Sub

Prosimy o wsparcie!