Funkcja CDbl

Przekształca dowolne wyrażenie numeryczne lub ciąg na wartość typu podwójna precyzja.

Składnia


CDbl (wyrażenie)

Zwracana wartość

Podwójna

Parametry:

Wyrażenie: Dowolny ciąg lub wyrażenie numeryczne, które ma zostać przekształcone. W celu przekształcenia ciągu, zawarta w nim liczba musi być wprowadzona w postaci normalnego tekstu ("123,5") z wykorzystaniem formatu liczbowego domyślnego dla używanego systemu operacyjnego.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Please support us!