Funkcja CDbl

Przekształca dowolne wyrażenie numeryczne lub ciąg na wartość typu podwójna precyzja.

Składnia:


CDbl (Expression As Variant) As Double

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Wyrażenie: Ciąg znaków lub wyrażenie numeryczne, które chcesz przekonwertować. Aby przekonwertować ciąg, liczbę należy wprowadzić za pomocą kropki "." jako separatory dziesiętne i przecinki "," jako separatory tysięcy (na przykład 123,456.78). To ustawienie może różnić się od ustawień języka LibreOffice.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Wyrażenia liczbowe są wyświetlane zgodnie z ustawieniami językowymi LibreOffice:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(expression := 5678.1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(expression := 5678.1234) ' 5678,123535156
End Sub

Prosimy o wsparcie!