Funkcja CDate

Przetwarza dowolny ciąg lub wyrażenie numeryczne na wartość w postaci daty.

Składnia:


CDate (wyrażenie)

Zwracana wartość:

Date

Parametry:

Wyrażenie: Dowolny ciąg lub wyrażenie numeryczne, które ma zostać przetworzone.

Podczas konwertowania wyrażenia tekstowego data i godzina muszą zostać wprowadzone zgodnie z jednym ze wzorców akceptowania daty zdefiniowanych w ustawieniach regionalnych (zobacz - Ustawienia języka - Języki) lub w formacie daty ISO (chwilowo akceptowany jest tylko format ISO z dywizami, np. "2012-12-31"). W wyrażeniach numerycznych wartości po lewej stronie przecinka reprezentują datę, począwszy od 31 grudnia 1899. Wartości po prawej stronie ułamka dziesiętnego reprezentują godzinę.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


  Sub ExampleCDate
      MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00
      MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24
  End Sub

Prosimy o wsparcie!