Funkcja CVar

Konwertuje wyrażenie będące ciągiem lub wyrażenie numeryczne na wyrażenie typu variant.

Składnia:


CVar(wyrażenie)

Zwracana wartość:

Variant.

Parametr:

Wyrażenie: dowolny ciąg lub wyrażenie numeryczne, które ma zostać przetworzone.

Prosimy o wsparcie!