CCur Function

Konwertuje wyrażenie będące ciągiem lub wyrażenie numeryczne na wyrażenie waluty. Zastosowane separatory dziesiętne oraz symbole waluty zależą od ustawień regionalnych.

Składnia:


CCur(Expression As Variant) As Currency

Zwracana wartość:

Waluta

Parametry:

Expression: Any string or a numeric expression that you want to convert to a number.
CCur(EMPTY) returns 0.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

6 Przepełnienie

Przykład:


  Sub CCur_example
      Print CCur( expression := 145.279 * "654" )
      Print CCur( -258.0421E+02 )
  End Sub

Prosimy o wsparcie!