Instrukcja Type

Określ struktury danych inne niż UNO.

Struktura Type to uporządkowany zbiór pól danych, którymi można manipulować jak pojedynczym elementem.

Składnia:

Diagram instrukcji Type


     Type struct_name
       DataField1 As TypeName1
       DataField2 As TypeName2
       (...)
     End Type ' struct_name
   
Fragment tablicy

Fragment tablicy


   ( [[start To] end], .. )
  
Parametry

start: Dolna granica wymiaru.

end: Górna granica wymiaru.

Wiele wymiarów tablicy jest oznaczonych za pomocą znaku przecinka (,).

Fragment Typename

Fragment prymitywnych typów danych


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
note

Typy rozszerzone, takie jak struktury instrukcji Type, obiekty UNO lub obiekty ClassModule są poprawnymi nazwami typów.


Fragment znaku

Znaki deklaracji typu


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  
note

Zakres struktury Type to zakres modułu, do którego należy.


Przykład:


     Type Customer
       Name1 As String
       City As String
     End Type ' Customer structure
     Sub setCustomer
       Dim oCustomer as New Customer
       oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"
       oCustomer.City = "Berlin"
     End Sub
   
tip

Wyliczenia można tworzyć za pomocą definicji instrukcji typu. Wywoływanie skryptów Pythona z języka Basic ilustruje ten mechanizm.


Prosimy o wsparcie!