Instrukcja Switch

Oszacowuje listę argumentów składającą się z wyrażenia i wartości. Funkcja Switch zwraca wartość związaną z wyrażeniem przekazanym przez tę funkcję.

Składnia:


Switch (Expression1, Value1[, Expression2, Value2[..., Expression_n, Value_n]]) As Variant

Parametry:

Funkcja Switch oszacowuje wyrażenia od lewej strony do prawej, a następnie zwraca wartość przypisaną do wyrażenia funkcji. Jeśli wyrażenie i wartość nie są podane w postaci pary, występuje błąd uruchomieniowy.

Wyrażenie: Wyrażenie, które należy oszacować.

Wartość: Zwracana wartość funkcji przy założeniu, że wynikiem wyrażenia jest True (prawda).

W poniższym przykładzie funkcja Switch przypisuje odpowiednią płeć do imienia przekazanego do funkcji:

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleSwitch
Dim sGender As String
    sGender = GetGenderIndex( "John" )
    MsgBox sGender
End Sub
 
Function GetGenderIndex (sName As String) As String
    GetGenderIndex = Switch(sName = "Jane", "female", sName = "John", "male")
End Function

Prosimy o wsparcie!