Instrukcja Stop

Zatrzymuje wykonywanie programu Basic.

Składnia:

Stop Statement diagram


Stop

Przykład:


Sub ExampleStop
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    Stop
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Please support us!