Instrukcja Stop

Zatrzymuje wykonywanie programu Basic.

Składnia:

Diagram instrukcji Stop


Stop

Przykład:


Sub ExampleStop
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    Stop
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Prosimy o wsparcie!