Instrukcja Rem

Oznacza, że linia programu jest komentarzem.

Składnia:

Rem Text

Parametry:

Tekst: Dowolny tekst służący za komentarz.

Ikona wskazówki

W celu oznaczenia, że tekst w linii jest komentarzem, zamiast słowa kluczowego Rem można użyć znaku apostrofu. Symbol ten może być wstawiony bezpośrednio po prawej stronie kodu programu wraz z występującym za nim komentarzem.


Ikona notatki

Umieszczenie na końcu wiersza spacji i następującego po niej znaku podkreślenia ("_") pozwala kontynuować instrukcję logiczną w następnym wierszu. Aby kontynuować wiersze komentarzy, należy w tym samym module Basic wprowadzić "Option Compatible" (Opcja zgodna).


Przykład:


Sub ExampleMid
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"
    ' Tutaj nie jest wykonywana żadna instrukcja
End Sub

Prosimy o wsparcie!